DR HAB. IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ

RADCA PRAWNY

PARTNER

Iwona Karasek-Wojciechowicz ma ponad 20 lat praktycznego doświadczenia w prawie gospodarczym. Świadczy pomoc prawną przedsiębiorstwom handlowym, bankom, instytucjom finansowym, firmom technologicznym (w tym: fintech, defi, platformom handlowym) i sektorowi nieruchomości. Iwona zdała egzamin sędziowski.

office at karasekwejman.com

USŁUGI

Doradztwo, opinie prawne

Rozwiązywanie sporów i procesy

Sprawy legislacyjne i regulacyjne

Szkolenia

Transakcje

SPECJALIZACJE

Bankowość i finanse, fintechBlockchain, DLTKonsumenciPrawo międzynarodoweNew techNieruchomościPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)SpółkiUmowyUpadłośćZabezpieczenie wierzytelności

DOŚWIADCZENIE

 • Jako prawnik w dużej kancelarii przez kilka lat Iwona świadczyła kompleksową obsługę prawną na rzecz jednego z wiodących polskich banków, będącego spółką zależną globalnego banku. Obsługa obejmowała zarówno sprawy bieżące, jak i trudne zagadnienia, o istotnym znaczeniu dla banku.

 • Członek zespołu doradczego jednej z globalnych firm telekomunikacyjnych w toku międzynarodowych postępowań arbitrażowych i sądowych. Wartość sporu: ok. 15 mld EUR.

 • Doradztwo prawne na rzecz banków w sprawach o dużym znaczeniu dla całego sektora finansowego w Polsce.

 • Pomoc prawna dla polskich i międzynarodowych inwestorów w toku zakładania, nabywania, przekształcania spółek w Polsce; due diligence.

 • Doradztwo prawne na rzecz syndyków masy upadłościowej (w tym syndyków spółek deweloperskich).

 • Due diligence w transakcjach nieruchomościowych; doradztwo na rzecz spółek, samorządów (np. m.st. Warszawy).

 • Kompleksowa obsługa inwestora zagranicznego w obszarze poszukiwania i rozpoznania złóż, w szczególności w zakresie korporacyjnym, postępowań administracyjnych oraz realizacji koncesji.

 • Analiza trustu ustanowionego w jurysdykcji common law na tle polskiego prawa materialnego i procesowego.

 • Doradztwo w zakresie ustanowienia i sposobu funkcjonowania w Polsce trustów, w tym trustu jako wspólnika polskiej spółki prawa handlowego.

 • Doradztwo eksperckie dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach prac grupy roboczej Komitetu Stabilności Finansowej ds. restrukturyzacji i likwidacji banków.

Działalność publiczna

 • Ekspert programu Doing Business (Bank Światowy) w zakresie dochodzenia należności, zabezpieczenia wierzytelności i upadłości.

 • Komisja Kodyfikacyjna, Ministerstwo Sprawiedliwości. Współtwórca projektu przepisów o wykonywaniu zobowiązań oraz o środkach ochrony prawnej przysługujących w razie niewykonania zobowiązania, a także projektu przepisów o świadczeniu usług.

 • Od ponad 20 lat prowadzi wykłady, seminaria i badania naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu prawa prywatnego (umowy, czyny niedozwolone, własność, zabezpieczenia wierzytelności), a od kilku lat także na temat technologii blockchain i innych nowych technologii.

 • Prelegent na licznych seminariach i konferencjach dotyczących blockchain/DLT, NewTech i FinTech, m.in. IBM Warsaw Think, BlockchainTech Congress, Compliance National Congress.

 • W Koalicji Na Rzecz Polskich Innowacji, we współpracy z twórcami smart-kontraktów, architektami DLT i menadżerami projektów IT z globalnych firm technologicznych i banków, Iwona pracowała nad zastosowaniem rozwiązań DLT, projektowaniem inteligentnych kontraktów, tokenizacją aktywów, identyfikacją elektroniczną. Przeczytaj tutaj, tutaj i tutaj.

 • Od momentu uruchomienia EU Blockchain Observatory, inicjatywy Komisji Europejskiej, Iwona jest członkiem panelu ekspertów. Przeczytaj tutaj i tutaj.

 • W ramach prac legislacyjnych nad utworzeniem prostej spółki akcyjnej w prawie polskim, Iwona jest zaangażowana w opracowanie zasad zastosowania rozwiązań opartych na rejestrze blockchain do emisji i obrotu akcjami takich spółek.

JĘZYKI

angielski (zaawansowany)niemiecki (średniozaawansowany)

WYKSZTAŁCENIE

1997 Magister prawaUniwersytet Jagielloński
2000-2001 Szkoła prawa niemieckiegoUniwersytetów: w Heidelbergu, Moguncji i Jagiellońskiego
2001Egzamin sędziowski
2003Doktor nauk prawnychTemat rozprawy: zabezpieczenie wierzytelności na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie
2010-2011Szkolenie: radca prawny przed sądami UE
2010-2011TOLES Legal English Skills Exam, Higher Level
2015HabilitacjaTemat rozprawy: roszczenia o wykonanie zobowiązania z umowy zgodnie z jego treścią

NAGRODY, STYPENDIA, WYRÓŻNIENIA

Stypendium Rektora UJ na badania o europejskim prawie zabezpieczeń w międzynarodowej upadłości.
Stypendium rządu francuskiego na badania na Uniwersytecie w Orleanie.
Nagrody Rektora UJ za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej (grupowe i indywidualne).

STANOWISKA POZA KANCELARIĄ

Katedra Prawa CywilnegoUniwersytet Jagielloński
Współpracownik Projekt BlockchainTowarzystwo Ekonomistów Polskich
Członek grupy roboczejBlockchain Policy and Framework ConditionsEU Blockchain Observatory and Forum

WYBRANE POPRZEDNIE STANOWISKA

Członek komisji egzaminacyjnych
Egzaminy notarialne oraz aplikacja adwokacka

Członek Polsko-niemieckiego Centrum Prawa Bankowego
Uniwersytet Jagielloński

Członek zespołów problemowych
Zagadnienia: świadczenie usług, wykonanie zobowiązań i skutki ich naruszenia
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości (do chwili rozwiązania Komisji)

Ekspert ds. zabezpieczeń wierzytelności i prawa prywatnegoRządowe Centrum Legislacji
Of counselKancelaria KKG
Członek Rady Nadzorczej Radio Kraków S.A.

WYBRANE PUBLIKACJE

I.Karasek-WojciechowiczKredyty frankowe - kierunek rozstrzygnięcia SN jest przesądzonyRzeczpospolita z 5 maja 2021
I.Karasek-Wojciechowicz
Reconciliation of anti-money laundering instruments and European data protection requirements in permissionless blockchain spaces
Journal of Cybersecurity, Volume 7, Issue 1, 2021
I.Karasek-Wojciechowicz w: F. Plimmer, W. McCluskey (red.) Routledge Handbook of Contemporary Issues in ExpropriationLondon - New York 2019Routledge
I.Karasek-Wojciechowiczw: (red.) M.Romanowski Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa TSUE Warszawa 2017 C.H. Beck
I.Karasek-Wojciechowicz w: M.Stec (red.) System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych Warszawa 2016 C.H.Beck
I.Karasek-Wojciechowicz w: S.Sołtysiński, A.Szajkowski, A.Szumański, J.Szwaja (red.) Prawo Spółek. Komentarz, t. 5, Przepisy pozakodeksowe Warszawa 2015 C.H. Beck
I.Karasek-Wojciechowicz Roszczenie o wykonanie zobowiązania z umowy zgodnie z jej treściąWarszawa 2014 Wolters Kluwer
I.Karasek-Wojciechowicz Zabezpieczenie wierzytelności na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie – zagadnienia konstrukcyjne Zakamycze 2004