KANCELARIA ADWOKACKA WEJMAN


Działamy w polskich i międzynarodowych sprawach gospodarczych.

Nasze biura znajdują się w Krakowie i Warszawie.

BANKOWOŚĆ, FINANSE

Członkowie zespołu dysponują doświadczeniem w obsłudze banków i innych instytucji finansowych, pracując bezpośrednio na zlecenie tych instytucji lub kancelarii prawnych. Od wielu lat uczestniczymy zarówno w obsłudze bieżącej banków, jak i w tworzeniu nowych projektów. Byliśmy stałym doradcą zewnętrznym banku należącego do międzynarodowej grupy bankowej. Przygotowywaliśmy dokumentację dla produktów bankowych i finansowych, włączając również elementy ubezpieczeniowe. Opracowywaliśmy założenia prawne i szczegółową dokumentację innowacyjnych przedsięwzięć. Wielokrotnie prowadziliśmy szkolenia dla prawników, zajmujących się obsługą instytucji finansowych. Jesteśmy autorami lub współautorami wielu publikacji poświęconych prawu bankowemu, m.in. Komentarza do Prawa bankowego.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Mamy doświadczenie przy doradztwie, transakcjach i sporach dotyczących prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji, telekomunikacji i technologii informatycznych.

OBSŁUGA KORPORACYJNA

Mamy doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej i instytucjonalnej spółek prawa handlowego. Sporządzaliśmy ekspertyzy na temat trudnych i nietypowych zagadnień z prawa spółek i prawa handlowego, w tym także prawa podatkowego. Pomagaliśmy w uruchomieniu spółek i braliśmy udział w przekształceniach korporacyjnych dużych przedsiębiorstw. Prowadziliśmy w imieniu akcjonariusza proces dotyczący wielomiliardowej inwestycji spółki publicznej.

FUZJE I PRZEJĘCIA

Uczestniczyliśmy w procesach przejęć i fuzji, przygotowywaliśmy dokumenty wykorzystywane w procesie przejęcia poczynając od umów poufności aż do końcowej umowy przejęcia. Na zlecenie klienta kontrolowaliśmy rozliczenia z doradcami prawnymi, strategicznymi i inwestycyjnymi w toku planowanego międzynarodowego przejęcia instytucji finansowej.

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Członkowie naszego zespołu zarówno wspierali przedsiębiorców w restrukturyzacji, doradzali wierzycielom w procesach restrukturyzacji dłużników, jak i wielokrotnie wspomagali swoją wiedzą syndyków w postępowaniach upadłościowych, w tym także wobec deweloperów.

NIERUCHOMOŚCI

Posiadamy praktykę w obsłudze obrotu nieruchomościami, najmu, dzierżawy i podobnych umów, jak również zabezpieczeń wierzytelności na nieruchomościach. Wielokrotnie pomagaliśmy praktycznie rozwiązać skomplikowane problemy z tego zakresu. Przygotowywaliśmy ekspertyzy prawne i projekty umów (także we współpracy z czołowymi polskimi i zagranicznymi profesorami prawa). Naszymi klientami były m.in. kancelarie prawne, banki, syndycy.

PODATKI

Nasi doradcy podatkowi dysponują kilkunastoletnim doświadczeniem zebranym w dużych firmach jak i indywidualnej praktyce. We wszystkich dziedzinach możemy oferować rozwiązania, które są optymalne podatkowo.

USŁUGI


transakcje

rozwiązywanie sporów przed sądami i urzędami

doradztwo i opinie prawne

bieżąca, kompleksowa obsługa prawna

strategiczne doradztwo gospodarcze

doradztwo legislacyjne i regulacyjne

szkolenia


DZIEDZINY


bankowość i finanse

umowy i zabezpieczenia transakcji

prawo prywatne międzynarodowe

obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia

restrukturyzacja przedsiębiorstw

dochodzenie należności

własność intelektualna

dobra osobiste

prawo prasowe

technologie informatyczne

zamówienia publiczne

wolność słowa

konsumenci

nieruchomości


JĘZYKI


angielski

niemiecki

włoski