DR HAB. MARCIN SPYRA


RADCA PRAWNY

OF COUNSEL

Marcin Spyra jest ekspertem w dziedzinie prawa spółek.  Jego zainteresowania obejmują również rynki kapitałowe, prawo bankowe oraz prawo prywatne międzynarodowe.

office at karasekwejman.com

USŁUGI

Doradztwo, opinie prawne

Szkolenia

Transakcje

SPECJALIZACJE

Banki i instytucje finansowe

Konsumenci

Międzynarodowe postępowanie cywilne

Prawo prywatne międzynarodowe

Spółki

Umowy

Upadłość

WYBRANE DOŚWIADCZENIA

JĘZYKI

angielski (biegle)

włoski (zaawansowany)

WYKSZTAŁCENIE

1997

Magister Prawa

Uniwersytet Jagielloński


2002

Egzamin radcowski


2004

Doktor prawa

Temat rozprawy: ryzyka prawne przy międzynarodowych ofertach polskich obligacji


2015

Habilitacja

Temat rozprawy: przedkontraktowe inwestycje specyficzne w reżimie odpowiedzialności przedkontraktowej

NAGRODY, STYPENDIA, WYRÓŻNIENIA

2nd Workshop on American Affairs

Young Leaders Program 2000, Dräger Stiftung


Nagroda Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe (nagroda grupowa)

WYBRANE STANOWISKA POZA KANCELARIĄ

Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego

Uniwersytet Jagielloński


Członek redakcji

Transformacje Prawa Prywatnego

POPRZEDNIE STANOWISKA

Kierownik 

Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego

Uniwersytet Jagielloński


Członek zespołu problemowego projektującego przepisy nowego Kodeksu cywilnego dotyczące świadczenia usług

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego

Ministerstwo Sprawiedliwości

WYBRANE PUBLIKACJE

S.Włodyka, M.Spyra

Umowy dotyczące przedsiębiorstwa

w M.Stec (red.)

Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5A

Warszawa 2020

C.H.Beck


M. Spyra

Spółka komandytowo-akcyjna

A.Szumański (red.)

System Prawa Handlowego, t. 2A, Prawo spółek handlowych

Warszawa 2019

C.H.Beck


J.Frąckowiak, A.Kidyba, S.Kidyba, W.Popiołek, M.Spyra

Spółka akcyjna

A.Szumański (red.)

System Prawa Handlowego, t. 2B, Prawo spółek handlowych

Warszawa 2019

C.H.Beck


D.Kasprzycki, A.Niewęgłowski, S.Stanisławska-Kloc, M.Spyra

Komercjalizacja wyników badań i prac rozwojowych - zagadnienia wprowadzające

S.Stanisławska-Kloc, M.Spyra

Komercjalizacja pośrednia

w. J.Sieńczyło-Chlabicz (red.)

Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje

Warszawa 2019

C.H.Beck


M. Spyra

Rada nadzorcza, Walne zgromadzenie spółki akcyjnej 

w: S. Włodyka (red.)

System Prawa Handlowego, t. 2, Prawo spółek

Warszawa wydanie I 2007 - III 2019

C.H.Beck


M. Spyra

Komentarz do art. 1-3, 8-101 oraz 86-124 Kodeksu spółek handlowych 

w: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zabłocki

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Warszawa, wydanie I 2011 - VII 2019

C.H.Beck


M. Spyra

Prawo rynków finansowych - zagadnienia ogólne

Cele prawa instrumentów finansowych oraz system narzędzi ich realizacji

w: M.Stec (red.)

System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych.

Warszawa 2016

C.H.Beck


M. Spyra

Przedkontraktowe inwestycje specyficzne w reżimie odpowiedzialności przedkontraktowej

Warszawa 2014

C.H.Beck


M. Spyra

Czy należy wprowadzić kategorię zależności ekonomicznej przedsiębiorcy do kodeksu cywilnego?

w: M. Stec, T. Mróz (red.): Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym

Warszawa 2013

Wolters Kluwer


M. Spyra, P. Szwedo

Awarding of Contracts in Polish Procurement Law 

w: S. Trumer, M. Comba red., Awarding Contracts in EU Procurement

Kopenhaga 2013

Wydawnictwo Djøf


M. Spyra, P. Szwedo

Public Procurement Below the Thresholds in Poland

w: R. Caranta, D. Dragos (red.)

Outside the EU Procurement Directives Inside the Treaty? 

Kopenhaga 2012

Wydawnictwo Djøf


M. Spyra

Sustainable Public Procurements in Poland 

w: R. Caranta, S. Treumer (red.)

The Law of Green and Social Procurement in Europe

Kopenhaga 2010

Wydawnictwo Djøf


M.Spyra

Ustawa jako źródło prawa handlowego

S. Włodyka (red.)

System Prawa Handlowego. Prawo handlowe - część ogólna. Tom 1

Warszawa 2009

C.H.Beck


M. Spyra

Komentarz do art. I 1-6, I 8-15, I 34-35 

w: J. Pisuliński, F. Zoll, M. Pecyna (red.)

Wykonanie zobowiązań i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem

Kraków 2009

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego


M. Spyra

Komentarz do art. 38-42 i 52-60 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)

w: S.Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja

Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe, t. V

Warszawa 2008

C.H.Beck


K. Oplustil, M. Spyra

Fuzja transgraniczna z udziałem polskich spółek kapitałowych w świetle prawa europejskiego i polskiego. 

w: M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka

Europejskie prawo spółek, tom IV. Spółki zagraniczne w Polsce

Warszawa 2008

Wolters Kluwer


M. Spyra

Komentarz do art. 21-28, 43-48e oraz 92a-92c Prawa bankowego 

w: F. Zoll (red.)

Prawo bankowe. Komentarz

Kraków 2005

Zakamycze


M.Spyra

Obligacje przychodowe jako szczególne zabezpieczenie wierzytelności

Prawo Papierów Wartościowych 2001/8


M.Spyra

Reglamentacja nabywania akcji banków

Prawo Bankowe 2000/7–8


M.Spyra

Ochrona akcjonariusza na publicznym rynku papierów wartościowych 

Państwo i Prawo 2000/2


M.Spyra

Ochrona mniejszości w spółce publicznej

Rynek Kapitałowy 1998/6