MAGDALENA SIWANOWICZ-SUSKA

RADCA PRAWNY


Magdalena Siwanowicz-Suska specjalizuje się w RODO, dostępie do informacji publicznej, prawie fundacji.

office at karasekwejman.com

USŁUGI

Doradztwo, opinie prawne

Rozwiązywanie sporów i procesy

Sprawy legislacyjne i regulacyjne

Szkolenia

Transakcje

SPECJALIZACJE

Dane osobowe, prywatność, RODO

Dobra osobiste

Dostęp do informacji publicznej

Fundacje

Ponowne wykorzystanie informacji z sektora publicznego (re-use)

Technologia informatyczna

DOŚWIADCZENIE

JĘZYKI

angielski (średniozaawansowany)

WYKSZTAŁCENIE

2011

Magister prawa

Uniwersytet Warszawski


2013-2016

Aplikacja radcowska w Warszawie


2017

Egzamin radcowski

STANOWISKA POZA KANCELARIĄ

Dyrektor prawny i radca prawny w organizacji pozarządowej w Warszawie, wykorzystującej nowe technologie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Współzałożyciel Warsaw Legal Hackers, warszawskiego oddziału globalnego ruchu prawników, specjalistów IT, menadżerów i naukowców zajmujących się sprawami na styku prawa i technologii.