FILIP WEJMAN, LL.M. (Harvard)

ADWOKAT

 

Filip Wejman ma ponad 20 lat doświadczenia w prawie prywatnym. 
Często bierze udział w międzynarodowych sprawach gospodarczych.

office at karasekwejman.com

USŁUGI

Doradztwo, opinie prawne

Rozwiązywanie sporów i procesy

Sprawy legislacyjne i regulacyjne

Szkolenia

Transakcje

SPECJALIZACJE

Dochodzenie roszczeń

Handel elektroniczny

IT

Konsumenci

Odszkodowania

Prawo międzynarodowe

Spółki

Umowy

Własność intelektualna

Wolność słowa

DOŚWIADCZENIE


Regulacje / legislacjaDziałalność pro bono


JĘZYKI

angielski (biegle)

niemiecki, francuski, rosyjski (średniozaawansowany)

WYKSZTAŁCENIE

1998

Magister prawa

Uniwersytet Jagielloński


1998

CUA International Business and Trade Summer Law Program


1997-1998

Szkoła Prawa Niemieckiego

Uniwersytety: w Heidelbergu, Moguncji i Jagielloński


2003

Egzamin adwokacki


2004

Master of Laws (LL.M)

Harvard Law School

NAGRODY, STYPENDIA, WYRÓŻNIENIA

2nd Workshop on American Affairs

Young Leaders Program 2000, Dräger Stiftung


2003-2004

Kościuszko Foundation Exchange Fellow at Harvard University


Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości

Medal Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2012


Brązowy Krzyż Zasługi

Postanowienie Prezydenta RP z 23 października 2012


2013

Organizacja Pozarządowa Roku 

Nagroda Krajowej Rady Radców Prawnych

dla INPRIS, think tanka prawniczego

STANOWISKA POZA KANCELARIĄ

Współzałożyciel i członek zarządu

INPRIS, think tank prawniczy


Członek Rady 

Program Spraw Precedensowych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 


Członek kapituły

Droga na Harvard


Współzałożyciel

Warsaw Legal Hackers

WYBRANE POPRZEDNIE STANOWISKA

Asystent

Katedra Prawa Cywilnego

Uniwersytet Jagielloński


Członek

Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego

Uniwersytet Jagielloński


Szef Szkoły Prawa Amerykańskiego

Uniwersytet Jagielloński


Senior Researcher

Uniwersytet w Bielefeld, RFN


Teaching Assistant

w Harvard Extension School 

dla Berkman Center for Law and Society at Harvard Law School

WYBRANE PUBLIKACJE

F. Wejman, F. Zoll

Prawo ochrony konsumenta w okresie zmian

Kraków 1997

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego


F. Wejman, F. Zoll

Sprzedaż konsumencka

Zmieniona propozycja dyrektywy o sprzedaży i gwarancjach jakości dóbr konsumpcyjnych

Przekład z jęz. angielskiego, francuskiego i niemieckiego oraz wprowadzenie

Kwartalnik Prawa Prywatnego 4/1998


F. Wejman

Student poradni jako kurator

Klinika 1/1999


M. Spyra, F. Wejman

Dyrektywy wykładni bankowych wzorców umów

Prawo Bankowe 11/2000


F. Wejman

Wprowadzenie do cywilistycznej problematyki ustawy o podpisie elektronicznym

Prawo Bankowe 2/2000


M. Spyra, F. Wejman

W sprawie przesłanek obowiązywania regulaminu bankowego (art. 384 k.c. w zw. z art. 109 prawa bankowego)

Prawo Bankowe 11/2000


A. Niżankowska, F. Wejman

Rękojmia za wady przy leasingu

Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000


F. Wejman

Wzorce umów na stronach WWW i w poczcie elektronicznej

Transformacje Prawa Prywatnego 4/2000


F. Wejman, F. Zoll

Zawody prawnicze w Polsce - Raport Rządowego Centrum Legislacyjnego

Warszawa 2000


F. Wejman

Pełnomocnictwo

w: Encyklopedia prawa bankowego pod red. W. Pyzioła

Warszawa 2002

PWN


F. Wejman

Wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotow - czy polska ustawa o podpisie elektronicznym jest zgodna z dyrektywą?

w: M. Grzybowski, M. Berdel-Dudzinska (red.)

Prawo i ustrój Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską

Rzeszów 2002

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania


F. Zoll with assistance of F. Wejman

Fryderyk Zoll's Jr. Theory of Copyright and the Challenges of our Times

Organon 32/2003


Komentarz do art. 7 Prawa bankowego

w: Prawo bankowe - Komentarz pod red. F. Zolla

Kraków 2005

Wolters Kluwer


Ok. 10 haseł nt. prawa gospodarczego w: Profesjonalny Serwis Bankowy

[elektroniczna publikacja dla subskrybujących banków]

Warszawa 2005

Publikacja on-line przez Wolters Kluwer


A. Bodnar, Ł. Bojarski, F. Wejman

Nowa adwokatura

Warszawa 2007

Instytut Spraw Publicznych


Przekłady


A. Niżankowska przy współpracy F. Wejmana

Ustawa o używaniu języka francuskiego i orzeczenie Rady Konstytucyjnej. Przekład z jęz. francuskiego

Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000


F. Wejman

Dyrektywa o wspólnotowej infrastrukturze podpisów elektronicznych. Przekład z jęz. angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz wprowadzenie

Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000


L.Wortham

Główne zasady regulacji amerykańskiego zawodu prawniczego

Transformacje Prawa Prywatnego 3-4/2008


Prace redakcyjne


Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group)

Principles of the Existing EC Contract Law. Contract I: pre-contractual obligations, conclusion of contract, unfair terms. Vol. 1

Monachium 2007

Sellier. European Law Publishers


Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group)

Principles of the Existing EC Contract Law. Contract II: general provisions, delivery of goods, package travel and payment services. Vol. 2

Monachium 2009

Sellier. European Law Publishers


H.Schulte-Nölke (red. we wsp. z:) Ch.Twigg-Flesner, M. Ebers 

EC Consumer Law Compendium - Comparative Analysis

Universitat Bielefeld

Bielefeld, 2008


Redakcja naukowa przekładu z angielskiego

S.Shavell: Ekonomiczna analiza prawa wypadków

Transformacje Prawa Prywatnego 2005