DR JOWITA PUSTUŁ

RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY

OF COUNSEL

Jowita Pustuł jest radcą prawnym i licencjowanym doradcą podatkowym.  Posiada bogate doświadczenie w zakresie wszystkich rodzajów podatków, uwzględniające praktyczną znajomość wielu sektorów gospodarki, m.in. handlu, produkcji, usług finansowych, IT, energetyki, specjalnych stref ekonomicznych, parków technologicznych.

office at karasekwejman.com

USŁUGI

Doradztwo, opinie prawne

Rozwiązywanie sporów i procesy

Sprawy legislacyjne i regulacyjne

Szkolenia

Transakcje

SPECJALIZACJE

Prawo podatkowe, a szczególnie: 

DOŚWIADCZENIE

JĘZYKI

angielski (biegle)

WYKSZTAŁCENIE

1997

Magister prawa 

Uniwersytet Jagielloński  


2003 

Doktor nauk prawnych 

Temat rozprawy: podatkowe i prawne aspekty przekształcenia, przejęcia, podziału i połączenia spółek  


2004 

Egzamin na doradcę podatkowego

NAGRODY, STYPENDIA, WYRÓŻNIENIA

2011

Distinction of Gazeta Prawna (daily on business and law)

STANOWISKA POZA KANCELARIĄ

Partner w kancelarii doradztwa podatkowego  


Adiunkt

Zakład Prawa Finansowego 

Uniwersytet Jagielloński

WYBRANE POPRZEDNIE STANOWISKA

Menadżer, dział podatkowy

KPMG


Członek Rady Konsultacyjnej ds. Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów

WYBRANE PUBLIKACJE

J. Pustuł

Premie i nagrody uzależnione od wyników finansowych firmy a koszty uzyskania przychodów pracodawcy

Przegląd Podatkowy 12/2014


J. Pustuł

Amortyzacja podatkowa używanych lub ulepszonych budynków i budowli

Kwartalnik - Świat Nieruchomości 2/2014


J. Pustuł

Wyłączny lub dominujący cel poniesienia wydatków kryterium rozstrzygającym o reprezentacji

Monitor Podatkowy 5/2014


J. Pustuł

Prawo stosowania obniżonej stawki VAT "wyłącznie w zakresie wstępu" - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego I FSK 311/13 z 30 stycznia 2014

Przegląd Podatkowy 4/2014


J. Pustuł

Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu

Przegląd Podatkowy 3/2014


J. Pustuł

Imprezy integracyjne a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Przegląd Podatkowy 9/2013


J. Pustuł

Sprzedaż nieruchomości - konsekwencje w podatku do towarów i usług

Kwartalnik Świat Nieruchomości 3/2013


J. Pustuł, T. Tylus

Stawka VAT przy sprzedaży karnetów i biletów wstępu

Monitor Podatkowy 8 /2013


J. Pustuł

Nieodpłatne poręczenia i gwarancje – jak ustalać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń

Przegląd Podatkowy 5/2013


J. Pustuł

Pojęcie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części w prawie podatkowym

w: B.Brzeziński (red.)

Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy

Wolters Kluwer

Warszawa 2013


J. Pustuł

Konsekwencje podatkowe akcji promocyjno-reklamowych - podatek dochodowy od osób fizycznych

Monitor Podatkowy 5/2013


M. Przywara, T. Tylus

Jak dokonać korekty przy nabyciu środków trwałych

Rzeczpospolita, Prawo w firmie, 12 grudnia 2012


M. Przywara, T. Tylus

Kiedy podatnik musi skorygować nieopłacone koszty Rzeczpospolita, Prawo w firmie, 12 grudnia 2012


S. Babiarz, S. Bogucki, A. Dumas, R. Pęk, S. Presnarowicz, J. Pustuł

Ryczałty w prawie podatkowym

LexisNexis

Warszawa 2012


J. Pustuł

Podatkowo-prawne konsekwencje umowy o podziale kosztów usług wykonywanych na rzecz spółek powiązanych (cost sharing agreement)

Kwartalnik Prawa Podatkowego 4/2012


M. Przywara

Jak rozliczyć VAT, gdy towar odsyłamy unijnemu kontrahentowi? Rzeczpospolita, 2 sierpnia 2011


M. Przywara

W jakim momencie pojawia się obowiązek zapłaty podatku (przy refakturowaniu)?

Rzeczpospolita z 14 lipca 2011


M. Przywara

Kiedy możliwe jest refakturowanie?

Rzeczpospolita z 14 lipca 2011


J. Pustuł

Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w osobową a interpretacja pojęcia niepodzielonego zysku

Glosa do wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 1059/09 z 10 grudnia 2009 i wyroku WSA we Wrocławiu I SA/Wr 1616/09 z 18 stycznia 2010  

Przegląd Podatkowy 2/2011


J. Pustuł, M. Przywara

Wciąż są wątpliwości, jak opodatkować plany akcyjne Rzeczpospolita z 18 listopada 2010


J. Pustuł

Spotkanie w restauracji a koszty uzyskania przychodów

Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu  I SA/Wr 233/10 z 23 kwietnia 2010

Prawo i Podatki 10/2010


J. Pustuł, A. Zaucha

Czy wydatki na fuzję spółek można zaliczyć do kosztów? Rzeczpospolita z 14 pażdziernika 2010


M. Przywara, T. Tylus

Zakup udziałów w spółce może się bardziej opłacać niż zakup jej przedsiębiorstwa

Rzeczpospolita z 23 września 2010


M. Przywara, T. Tylus

Ufundowałeś pracownikowi strój służbowy, sprawdź, czy musisz pobrać zaliczkę na podatek

Rzeczpospolita z 16 sierpnia 2010


J. Pustuł, A. Zaucha

Kiedy od nowego budynku zaczynamy płacić daninę dla gminy?

Rzeczpospolita z 5 sierpnia 2010


J. Pustuł, M. Przywara, T. Tylus

Jak udowodnić, że wysłaliśmy towar unijnemu nabywcy?

Rzeczpospolita z 26 lipca 2010


J. Pustuł, A. Zaucha: Wydatki na opinie i analizy mogą być kosztem

Rzeczpospolita z 19 lipca 2010 


M. Przywara, T. Tylus

Jaką stawką VAT opodatkować świadczenia złożone? Rzeczpospolita z 17 czerwca 2010


J. Pustuł, M. Przywara

Nie zniszczysz, nie zaliczysz straty do kosztów uzyskania przychodów

Rzeczpospolita z 25 lutego 2010


J. Pustuł

Rozwiązywanie sporów podatkowych

w: B. Brzeziński (red.)

Prawo podatkowe Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie

Toruń 2009

Wydawnictwo TNOIK


J. Pustuł

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 stycznia 2009 (III SA/Wa 1597/08) - reprezentacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 5/2009


J. Pustuł, A. Zaucha

Pożyczasz zagranicą, możesz uniknąć polskiego podatku

Rzeczpospolita z 14 września 2009


A. Zaucha, M. Przywara

Kiedy cudzoziemiec powinien rozliczyć się z podatku w Polsce

Rzeczpospolita z 1 października 2009


M. Przywara, A. Zaucha

O rezydencji często przesądza to, gdzie mieszka rodzina

Rzeczpospolita z 1 października 2009


J. Pustuł, M. Przywara

Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem spółki

Rzeczpospolita z 10 sierpnia 2009


J. Pustuł, A. Zaucha

Jakie wymogi musi spełniać certyfikat rezydencji

Rzeczpospolita z 6 lipca 2009


J. Pustuł

Glosa do wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 1976/08 z 28 listopada 2008. Koszty uzyskania przychodów a wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2/2009


M. Przywara, J. Pustuł

Wkład w postaci przedsiębiorstwa wniesiesz bez VAT i bez PCC

Rzeczpospolita z 6 kwietnia 2009


J. Pustuł, A. Zaucha

Pracodawca funduje abonament, a pracownik niesłusznie płaci podatek

Rzeczpospolita z 5 marca 2009


J. Pustuł

Glosa do wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 625/08 z 20 sierpnia 2008. Pakiety medyczne dla pracowników a przychód ze stosunku pracy

Prawo i podatki 1/2009


J. Pustuł

Glosa do wyroków WSA w Gdańsku z 16 marca 2007, sygn. I SA/Gd 2/07 i z 14 lutego 2008, sygn. I SA 1007/07. Wydatki związane z połączeniem spółek a koszty uzyskania przychodów

Monitor Podatkowy 12/2008.


J. Pustuł

Glosa do wyroku WSA w Warszawie sygn. III SA/Wa 2185/07 z 8 maja 2008. Opodatkowanie próbek towaru

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 5/2008


J. Pustuł

Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu I SA/Wr 939/07 z 25 września 2007. Uprawnienie do zwrotu VAT po wykreśleniu podatnika z rejestru

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 4/2008


J. Pustuł, M. Przywara

Gdy samochód bierzemy w leasing, nie jest potrzebna ewidencja jego przebiegu

Rzeczpospolita z 29 maja 2008


J. Pustuł

Glosa do wyroku WSA w Olsztynie I SA/Ol 437/07 z 4 października 2007. Wypłata odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy a koszty uzyskania przychodów

Prawo i Podatki 6/2008.


J. Pustuł

Przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za aport - jak rozumieć przepisy dotyczące odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1-3 PDP i odpowiednio art. 19 PDF?

Monitor Podatkowy 5/2008


J. Pustuł, M. Przywara

Podatek tam, gdzie odbywa się impreza

Rzeczpospolita z 24 kwietnia 2008


J. Pustuł, M. Przywara

Jak rozliczać VAT, gdy organizujemy targi i wystawy?

Rzeczpospolita z 24 kwietnia 2008


J. Pustuł, M. Przywara

Gdy zagraniczna spółka jest podatnikiem, od pożyczki nie ma PCC

Rzeczpospolita z 14 kwietnia 2008


J. Pustuł

Glosa do wyroku WSA w Olsztynie I SA/Ol 194/07 z 6 czerwca 2007. Brak obowiązku zakończenia roku podatkowego przy inkorporacji spółek

Prawo i Podatki 2/2008


J. Pustuł

Skutki podatkowe odpłatnego umorzenia udziałów (akcji) – opodatkowanie polskich spółek uzyskujących przychód z tytułu umorzenia

Monitor Podatkowy 12/2007


J. Pustuł, M. Przywara

Rozliczamy wydatki na analizy i audyt przejmowanej spółki

Rzeczpospolita z 8 czerwca 2006


J. Pustuł

Skutki podatkowe odpłatnego umorzenia udziałów (akcji) - opodatkowanie polskich spółek uzyskujących przychód z tytułu umorzenia

Monitor Podatkowy 12/2007


J. Pustuł, M. Przywara

Nieobowiązkowy audyt może być kosztem spółki

Rzeczpospolita z 2 marca 2006


Ekspert wyjaśnia: Które wydatki reklamowe są kosztem? Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł

Gazeta Prawna z 20 lutego 2006


Ekspert wyjaśnia: Czy pracownik musi posiadać NIP? Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł

Gazeta Prawna z 1 lutego 2006


Ekspert wyjaśnia: Czy upominki zawsze podlegają VAT? Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą

Gazeta Prawna z 6 grudnia 2005


J. Pustuł, M. Przywara

W dokumentacji zadbaj o szczegóły. Co warto wiedzieć o cenach transferowych? (cz. 4)

Rzeczpospolita z 1 grudnia 2005


Ekspert wyjaśnia: Jak są opodatkowane akcje promocyjne? Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą

Gazeta Prawna z 28 listopada 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Nie udokumentujesz - ryzykujesz - Co warto wiedzieć o cenach transferowych? (cz. 3)

Rzeczpospolita z 24 listopada 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Metoda na cenę - Co warto wiedzieć o cenach transferowych (cz. 2)

Rzeczpospolita z 17 listopada 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Niebezpieczne powiązania - Co warto wiedzieć o cenach transferowych (cz. 1)

Rzeczpospolita z 10-11 listopada 2005


Ekspert wyjaśnia: Skutki przelania pieniędzy na niewłaściwe konto. Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą

Gazeta Prawna z 10-13 listopada 2005


Ekspert wyjaśnia: Czy trzeba płacić VAT od likwidacji? Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł

Gazeta Prawna z 7 listopada 2005


Czy w przypadku fuzji spółka przejmująca będzie opodatkowana? Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł

Gazeta Prawna z 31 października - 1 listopada 2005


Ekspert wyjaśnia: Czy podatnik musi się stawić na każde wezwanie? Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą

Gazeta Prawna z 20 października 2005


Ekspert wyjaśnia: Czy za zaległości zawsze odpowiada spółka przejmująca? Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł

Gazeta Prawna z 3 października 2005


Ekspert wyjaśnia: Czy spółka przejmująca korzysta z uprawnień podatkowych spółki przejmowanej? Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł

Gazeta Prawna z 27 września 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Inwestycja w drogę publiczną - Jeśli koszt, to w jakiej formie

Rzeczpospolita z 22 września 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Dywidenda do Szwajcarii. Spółki szwajcarskie na równi z unijnymi

Rzeczpospolita z 1 września 2005


Ekspertci wyjaśniają: Ulgi podatkowe w praktyce. Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą i Jowitą Pustuł

Gazeta Prawna z 22 sierpnia 2005


Ekspert wyjaśnia: Nowe zasady korekty deklaracji. Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł

Gazeta Prawna z 19 lipca 2005


J. Pustuł

Tanio kupiłeś, możesz mieć przychód. Cena sprzedaży udziałów niższa od wartości nominalnej

Rzeczpospolita z 30 czerwca 2005


Ekspert wyjaśnia: Zmienią się zasady wstrzymania wykonalności decyzji. Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł

Gazeta Prawna z 22 czerwca 2005


Ekspert wyjaśnia: Współpraca z kontrolującym popłaca. Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą

Gazeta Prawna z 20 czerwca 2005


Ekspert wyjaśnia: Wkrótce kontakt z urzędem przez e-mail. Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł

Gazeta Prawna z 20 czerwca 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Nie ma nowych udziałów, nie ma podatku. Wniesienie aportu na podwyższenie kapitału zakładowego

Rzeczpospolita z 9 czerwca 2005


J. Pustuł, M. Przywara 

Lepsza pożyczka czy dopłata. Podatkowe skutki dofinansowania spółki

Rzeczpospolita z 2 czerwca 2005


Ekspert wyjaśnia: VAT w laboratorium medycznym. Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą

Gazeta Prawna z 18 maja 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Ulga na złe długi

Rzeczpospolita z 12 maja 2005


Ekspert wyjaśnia: Nieodpłatny materiał reklamowy nie będzie obciążony VAT. Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą

Gazeta Prawna z 9 maja 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Kupować już czy jeszcze się wstrzymać? Nowe ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów

Rzeczpospolita z 5 maja 2005


Ekspert wyjaśnia: Zaliczkę na okna można odliczać. Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą

Gazeta Prawna z 15 kwietnia 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Na pewno wydatek, lecz nie zawsze koszt. Kara za niedotrzymanie warunków umowy

Rzeczpospolita z 14 kwietnia 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Jaki podatek przy połączeniu - przekształcenia spółek? Rzeczpospolita z 24 marca 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Najpierw przemieszczone, potem sprzedane. Najwięcej wątpliwości dotyczy prawa do stawki 0 proc

Rzeczpospolita z 24 marca 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Rabaty i zwroty zmniejszają obrót. Korekta przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu

Rzeczpospolita z 17 marca 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Odbiór korekty bez potwierdzenia. Rabaty i zwroty przy WDT Rzeczpospolita z 17 marca 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Jak się przekształcić, by nie zapłacić podatku? Jak się korzystnie połączyć, jak się korzystnie podzielić?

Rzeczpospolita z 17 marca 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Ważny cel połączenia - korzyści ekonomiczne, czy tylko podatkowe?

Rzeczpospolita z 17 marca 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Strata może być kosztem. Liwidacja środków trwałych Rzeczpospolita z 10 marca 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Podatek odroczony w czasie. Akcje za aport w postaci akcji Rzeczpospolita z 17 lutego 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Więcej od dywidendy, mniej od odsetek. Nowa polsko-belgijska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Rzeczpospolita z 17 lutego 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Od odsetek zapłacimy u źródła. Nowa polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Rzeczpospolita z 10 lutego 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Można zbiorczo. Korekta obrotu z tytułu udzielenia premii pieniężnej

Rzeczpospolita z 3 lutego 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Jaki podatek od dywidendy. Opodatkowanie udziałów w zyskach

Rzeczpospolita z 3 lutego 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Darmowa pożyczka to nieodpłatna korzyść. Umorzenie naliczonych odsetek

Rzeczpospolita z 20 stycznia 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Wspólnik wspomaga spółkę. Kiedy odsetki od pożyczek mogą być kosztem podatkowym?

Rzeczpospolita z 13 stycznia 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Ile urzędów, tyle interpretacji. Kiedy nieodpłatne przekazanie i zużycie towarów podlega VAT?

Rzeczpospolita z 6 stycznia 2005


J. Pustuł, M. Przywara

Korekta u sprzedawcy, czy podatek u nabywcy? Premie pieniężne od obrotu

Rzeczpospolita z 30 grudnia 2004


M. Przywara, M. Stacherczak

Trudna ulga – zmiany w przepisach dotyczących warunków udzielania pomocy finansowej na rzecz inwestorów, 

Insight Europe, publikacja KPMG dotycząca akcesji Polski do UE, marzec 2004


J. Pustuł

Głowi się minister, głowią się izby. Premie pieniężne (bonusy) - konsekwencje w VAT

Rzeczpospolita z 12 lutego 2004


J. Pustuł

Zaliczenie nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów

Wiem Jak 1/2004


J. Pustuł

Zakończenie roku podatkowego przy przekształceniu i połączeniu spółek kapitałowych oraz przy podziale spółki

Przegląd Podatkowy 3/2004


J. Pustuł, M. Michna

Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych

Przegląd Notarialny 3/2003


J. Pustuł

Opodatkowanie dopłat otrzymywanych w związku z podziałem lub połączeniem spółek

Monitor Podatkowy 2/2003


J. Pustuł

Przejęcie praw i obowiązków podatkowych przy podziale spółki

Monitor Podatkowy 11/2002


J. Pustuł

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną

Kwartalnik Prawa Podatkowego 2/1999